Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Poskytnutím Vašich osobních údajů vyslovujete souhlas s tím, že v rozsahu zde uvedeném budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi správcem, společností ArkAdiA, s.r.o., IČO 60722771, spisová značka C 16677 vedená u Krajského soudu v Brně, sídlo Lidická 26, 602 00 Brno (dále jen "správce"), případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, SMS apod.). Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete dobrovolně na dobu tří let, přičemž jej můžete kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Jiným subjektům nebudou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Poučení: máte právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovávaných a právo na opravu těchto osobních údajů. Jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.