RHK Brno - kampaň na podporu učňovského školství

Pro Regionální hospodářskou komoru Brno jsme připravili kampaň v rámci projektu Learning by Doing - učení se praxí (duální vzdělávání). Cílem evropského projektu je přinést systémové změny k efektivnější spolupráci odborných škol a firem. Naše kampaň je postavena na prezentaci výhod řemeslných oborů a je zaměřena na 3 cílové skupiny: žáky - jejich rodiče - firmy. Cílem kampaně je vyvolání zájmu o řemeslné obory a také šíření myšlenek a vizí projektu Learning by Doing.

Design kampaně využívá popularity „postů“ na sociálních sítích. Prezentuje tři příběhy úspěšných řemeslníků a jejich atraktivní život díky řemeslné zručnosti. Grafika kampaně podporuje vizuální identitu evropského projektu Learning by Doing.
Kampaň využívá printová média, PR články a výkonnostní network kampaň, jejichž úkolem je přimět cílové skupiny k návštěvě webových stránek projektu. Ta má informativní i vzdělávací charakter a nabízí širší argumentaci pro žáky, rodiče i firmy, seznamy odborných škol v Jihomoravském kraji, důležité informace pro firmy o výhodách spolupráce se školami i užitečné odkazy.

Lokálním garantem projektu je Regionální hospodářská komora Brno, je spolufinancován z prostředků EU a Jihomoravského kraje.

Arkadia_RHK
Arkadia_RHK
Arkadia_RHK
Arkadia_RHK
Arkadia_RHK
Arkadia_RHK
Arkadia_RHK
Arkadia_RHK
Arkadia_RHK
Arkadia_RHK
Arkadia_RHK
Arkadia_RHK

Napište nám.

Nechejte nám na sebe kontakt a pár vět o tom, s čím vám můžeme pomoci. Ozveme se.