Outplacement balíček
pro férový rozchod

mailchimp_5oblasti_04_c-1
mailchimp_5oblasti_04_c-1

Outplacement je program podpory pro propouštěné zaměstnance.
Pomáhá řešit složitou situaci při odchodu z firmy jak propouštěným tak jejich manažerům. Pozitivně působí i na všechny, kteří ve společnosti zůstali. Lépe se vyrovnávají se situací ve firmě, když vědí, že ex-kolegům je poskytnuta podpora pro další uplatnění.

Náš podpůrný OUTPLACEMENT BALÍČEK zahrnuje obvykle benefit, který zvýší uplatnitelnost na trhu práce. Hojně využívanou součástí je vstup do online vzdělávání, např. z nabídky Digiskills.cz. Často obsahuje také užitečnou příručku, která plní úlohu rádce a shrnuje důležité pointy při hledání práce. Je možné přidat praktický 3D předmět, kupříkladu power banku nebo velký flash disk na přenesení dat. 

Společně s našimi partnery tak umíme připravit:

·       Kreativní zpracování vycházející z CI i DNA vaší firmy

·       Doporučení a obstarání vhodných online kurzů

·       Ideové a grafické zpracování balíčku

·       Výrobu, tisk a kompletaci

·       Distribuci ke klientovi nebo přímo zaměstnancům

Dobře zpracovaný OUTPLACEMENT BALÍČEK pomůže férovému ukončení vztahu. Je to nejen gesto zaměstnavatele odrážející firemní kulturu, poděkování za odvedenou práci, ale také investice do Goodwillu - dobré pověsti firmy.