Užívejte bohatství českých lázní

Užívejte bohatství českých lázní

Dvouletá mediální kampaň na osvětu českého lázeňství

Kampaň s headlinem „Užívejte bohatství českých lázní" šířila po dobu dvou let osvětu účinků českých léčebných lázní. V tendru na dlouhodobou komunikaci svazu, který sdružuje 42 léčebných lázní v ČR, zvítězila Arkadia kreativním i obsahovým pojetím a výhodnou cenou za mediální nákup. Komunikace probíhala napříč mediálním trhem, v outdooru, rozhlase, v on-line i tištěných médiích, a to jak formou inzerce a PR článků, tak i několikastránkových vložených příloh, které si můžete prohlédnout na http://issuu.com/arkadia_lift_the_brand.

Zkonzultujte s námi

S námi řídíte dokumenty

Konica Minolta

S námi řídíte dokumenty

S námi řídíte dokumenty

Konica Minolta

Outdoor kampaň

+